”Konstgödning – energispridning utanför storstadsregionen”

eller Konstgödning – kulturspridning i glesbygd?
Projektet kan ses som en nyskapande fortsättning på ”I en klang av tystnad” och planeras äga rum under perioden 2013 – 2018 i tre nya projektdelar. Mer information kring detta kommer att offentliggöras i början av år 2013.

Hortus Condusus – H.C. -om slutna trädgårdar på slutna arbetsplatser där en konstnärlig praktik möter en statlig myndighet. Ett projekt som planeras på under 2013.

Foto/Bild ansvarig för bok om konstnären Elisabeth Hermodsson som beräknas komma under våren 2013.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *